Home » Teknologji » Tarifat e telefonisë celulare, AKEP kërkon që kompanitë duhet të lajmërojnë 20 ditë para për ndryshimet

Tarifat e telefonisë celulare, AKEP kërkon që kompanitë duhet të lajmërojnë 20 ditë para për ndryshimet

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka vendosur të ndërhyjë në rregulloren e vitit 2012 “Mbi publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”.

Në draftin e nxjerrë për konsultim, AKEP ka bërë të paktën tre shtesa. Së pari, në nenin 6 të saj ku renditet në 11 pika lloji dhe përmbajta e informacionit është vendosur të shtohet një pikë e re ku thuhet se “Sipërmarrësit duhet të publikojnë dhe të vënë në dispozicion të pajtimtarëve informacionin e plotë mbi cilësitë e shërbimit sipas nenit 102 të Ligjit”.

Bëhet fjalë për ligjin 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar për herë të fundit në vitin 2013. Në nenin 102 thuhet: “sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike janë të detyruar të publikojnë informacionin e duhur, të krahasueshëm dhe të përditësuar për cilësinë e shërbimeve të ofruara prej tyre dhe për masat e marra për të garantuar akses të barabartë për përdoruesit fundorë me aftësi të kufizuara.2. AKEP-i, në bazë të një rregulloreje të veçantë, përcakton treguesit e cilësisë së shërbimit”.

Informimi i AKEP

Një tjetër ndryshim është ai në nenin 8 për detyrimin e informimit të AKEP. Në këtë nen është vendosur për herë të parë afati para se cilit duhet të njoftohet rregullatori nga kompanitë e tregut për ndryshimin e tarifave.

Kështu sipërmarrësit janë të detyruar të paraqesin në AKEP informacionin mbi mënyrën e publikimit të tarifave dhe shërbimeve, dhe çdo ndryshim të tyre jo më vonë se 20 ditë para hyrjes në fuqi të tarifave ose ndryshimeve.

“Në zbatim të nenit 16 pika 5 të Ligjit nr.9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, AKEP e siguron informacionin konfidencial në përputhje me legjislacionin në fuqi për sekretin e biznesit.

Informacioni mbi tarifat/shërbimet/ofertat shoqërohet me referencat si vijon: a. duke dhënë linkun përkatës në faqen e Internetit se ku janë publikuar tarifat dhe informacioni për to; b. duke përfshirë fletëpalosjet përkatëse të programit të ri tarifor; c. mjetet e informimit publik ku është bërë njoftimi i tyre” thuhet në dokumentin e AKEP.

Rregullorja do të qëndrojë në fazë konsultimi deri më datë 20 prill 2018 për të marrë edhe reagimin e palëve të përfshira, që preken nga ndryshimet e propozuara. /Monitor

The post Tarifat e telefonisë celulare, AKEP kërkon që kompanitë duhet të lajmërojnë 20 ditë para për ndryshimet appeared first on PCWorld Albanian.


(ICT Media)

About Bruno Sholla

Check Also

Apple nxjerr në shitje këllëfët me bateri për iPhone XS, XS Max dhe XR

Ditën e djeshme Apple filloi shitjet e këllëfëve prej silikoni me bateri për iPhone XS, ...