Home » Teknologji » Shërbimi elektronik i Tatimeve: Ja Sesi të aplikoni për vërtetim xhiro për tre vitet e fundit me vulë dixhitale

Shërbimi elektronik i Tatimeve: Ja Sesi të aplikoni për vërtetim xhiro për tre vitet e fundit me vulë dixhitale

Në çdo ditë të javës, në çdo orar, biznesi merr nëpërmjet portalit e-albania brenda pak sekondash vërtetim të qarkullimit të tre viteve të fundit, me vulë dixhitale.

Ky është vetëm një ndër 7 shërbimet e ofruara nga Tatimet me vlefshmëri ligjore. Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues, të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit.

Bazuar në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar, çdo subjekt tatimpagues ka të drejtë të kërkojë vërtetim për Xhiron e 3 viteve të fundit.

Vërtetimi përfitohet pa pagesë apo tarifë shtesë dhe mund të përdoret për t’u paraqitur si dokument në Tender, Bashki, Ambasadë etj. /Monitor

Dokumentacioni i nevojshëm

  • Dokumenti i identifikimit të përdoruesit, kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t’u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës

  • Identifikohuni si Biznes në portal
  • Zgjidhni shërbimin “Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit”
  • Klikoni butonin” Përdor”
  • Plotësoni formularin përkatës elektronik
  • Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit.
  • Vërtetimin e përfunduar, e gjeni në hapësirën “Dokumentet e mia”, të këtij portali.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit

  • Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë

  • Pa afat

Kostot

  • Pa pagesë

The post Shërbimi elektronik i Tatimeve: Ja Sesi të aplikoni për vërtetim xhiro për tre vitet e fundit me vulë dixhitale appeared first on PCWorld Albanian.


(ICT Media)

About Bruno Sholla

Check Also

Ja sesi të shkarkoni të dhënat personale të ruajtura nga Apple

Apple lançoi dy ditë më parë një uebsajt privatësie duke e bërë më të lehtë ...